Duyên Đến Khó Thoát
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình
  • Nguồn:Diễn Đàn LQĐ
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:5645
  • Cập nhật:

Duyên Đến Khó Thoát Được 8.75/10 từ 6 phiếu bầu.
Những gì đen tối nhất của cuộc đời cô đều hưởng hết, cha me chia ly người trong ngục giam người bỏ cô mà đi...Không một có họ hàng không một ai để cô nương tựa.

Quảng đường mà cô phải bước tiếp cũng đầy vất vã, những lời đồn thổi cứ thể đến với cô. Làm cho cô suy sụp không thể nào đứng vùng lên nổi...

Chính cái thân phận đen đủi này cũng đã cho cô một may mắn, từ khi gặp được anh mọi chuyện đã thay đổi. Đúng như câu Duyên Đến Khó Thoát , cô phải theo anh thôi!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Duyên Đến Khó Thoát (0)