Duyên Cạn Tình Thâm

Đọc truyện
Thể loại Ngôn tình, Sắc, Sủng, Ngược

Những mối tình ngây thơ, trong sáng tuổi học trò.

Có những lúc, sự xao động đến và đi cũng thật nhanh, nhưng những cảm xúc của nó lưu lại thật sự rất sâu.

Có một cô gái nhỏ, thích một người không thích mình.

Có một người thầm thích cô gái nhỏ đó nhưng cô lại không biết.

Còn có một cô bạn cực kì nghĩa khí, thích giúp đỡ người khác

Cô không biết có một người luôn dõi theo thân ảnh của cô...

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Duyên Cạn Tình Thâm (0)