Đóng Gói Gả Chồng

Wed, 04 Oct 2017 08:57:28 +0700

Đóng Gói Gả Chồng

Đóng Gói Gả Chồng Review Rating: 8.17 out of 10 based on 3 reviews. 0
"Vậy chi bằng anh lấy tôi đi!" Bỗng nhiên Vu Đông đề nghị.

"Cô..." Hạ Phong còn tưởng mình nghe nhầm.

"Anh nhìn đi, bây giờ anh cũng phải tìm một người kết hôn để mẹ anh yên lòng, tôi cũng muốn kết hôn ngay bây giờ, đúng lúc chúng ta đều có mặt ở trước cửa cục dân chính, lại còn đem theo cả sổ hộ khẩu nữa! Quan trọng nhất là chúng ta đều vừa chia tay với người yêu cũ." Vu Đông nói, "Đây chính là duyên phận!"

Đến khi rời khỏi cục dân chính, cầm trên tay một cuốn sổ màu đỏ vừa mới được làm xong, Hạ Phong vẫn chưa thích nghi kịp, sao mình lại kết hôn rồi?

Đây có phải là nhặt được vợ trước cửa cục dân chính trong truyền thuyết không?