Độc Nữ Lệ Phi

Wed, 19 Jul 2017 18:15:20 +0700

Độc Nữ Lệ Phi

Độc Nữ Lệ Phi Review Rating: 8.25 out of 10 based on 4 reviews. 0
Nàng cho rằng, vị hôn phu được đính ước từ nhỏ sẽ sống đến bách niên giai lão cùng nàng.

Nàng cho rằng, vợ chồng Thượng thư phủ nuôi dưỡng nàng từ nhỏ sẽ giống như tin đồn, rất hòa ái dễ gần.

Nàng cho rằng, biểu tỷ ngày nào cũng đến thăm nàng, sẽ là tỷ tỷ thân như ruột thịt.

Lúc vị hôn phu ôm biểu tỷ nói với nàng, sau này nàng vẫn là chính thê, còn biểu tỷ chỉ là thiếp

Lúc phu nhân của Thượng thư phủ lột từng mảng da trên người nàng

Lúc biểu tỷ nhìn nàng vùng vẫy trong hố vôi vẫn thản nhiên cười

Lúc ấy nàng mới phát hiện ra, nàng đã đi vào hang sói.

Những người nuôi dưỡng nàng bao năm qua chẳng qua là một âm mưu được sắp xếp trước đó.

Ai biết trời xanh lại cho nàng sống lại một lần nữa. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng!