Diệu Cốt Sinh Hương

Sat, 26 May 2018 23:40:22 +0700

Diệu Cốt Sinh Hương

Diệu Cốt Sinh Hương Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Diệu Cốt Sinh Hương của tác giả Ca Sơ thuộc thể loại cổ đại.

Truyện kể về nữ chủ giả trai bị đưa vào kinh thành làm con tin, sau đó chuyện xưa bắt đầu bằng một hồi cường thủ đoạt hào bởi tên quân vương tàn bạo.