Đích Nữ Không Làm Phi

Sat, 15 Jul 2017 00:41:53 +0700

Đích Nữ Không Làm Phi

Đích Nữ Không Làm Phi Review Rating: 9.33 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Đích Nữ Không Làm Phi của tác giả Đường Quả thuộc thể loại cổ đại, trùng sinh. Hứa hẹn không làm bạn đọc thất vọng với những tình tiết vô cùng mới mẻ.

Mười tháng mang thai, một buổi sáng sinh con. Ta vốn tưởng rằng có đứa bé này, là có thể hóa giải ngăn cách nhiều tháng qua giữa chúng ta.

Nhưng không ngờ huynh đệ tốt kia của ngươi vây hãm thành, ngươi chụp tội danh phản quốc rành rành này vào trên đầu của ta. Cho nên đời này. . . . . ."Chớ so tâm cơ với ta, không có ai càng có tâm cơ hơn so với ta!"