Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Thể loại: huyền huyễn, sắc hiệp, tiên hiệp, võ hiệp 

Một câu chuyện xoay quanh thế giới tiên hiệp, mà nam chính là  Tô Thụy vì thân tình, vì trường sinh, vì dục vọng từng bước từng bước tu luyện nâng cao pháp lực của bản thân mở ra một giai thoại mới trong giới tu đạo. 

Đạo Thống chi tranh tự Thái Sơ.

Thần Đạo, Thiên Giáo, Tiên Đình.

Yêu Vực, Ma Giới, Quỷ Phủ.

Dĩ võ nhập Thánh, dĩ pháp tu Tiên, dĩ tín thành Thần.

Đạo Thống vô Nhất, duy Đạo tại tâm.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Đạo Thống Vô Nhất (0)