Đại Lộ Hoàng Hôn

Đại Lộ Hoàng Hôn Review Rating: 7.00 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Thể loại: Tương lai, ABO, cường cường, ngọt, ngược, thầm mến, ôn nhu cường thế công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụ, 1v1, OE thiên hướng HE.
Nhân vật chính: Trần Bạc Kiều x Chương Quyết. 
Biên tập: Tử Hi

GIỚI THIỆU

Chỉ cần có Trần Bạc Kiều, Chương Quyết tình nguyện đi đến bất kì nơi đâu. Và cũng chỉ cần Trần Bạc Kiều tình nguyện cùng y trở thành một người bình phàm như hàng tỉ người khác trên địa cầu này

Chương mới cập nhật Đại Lộ Hoàng Hôn

Danh sách chương Đại Lộ Hoàng Hôn

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Đại Lộ Hoàng Hôn (0)