Đắc Kỷ

Thu, 04 Jan 2018 12:00:15 +0700

Đắc Kỷ

Đắc Kỷ Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews. 0

Tô Đắc Kỷ tỉnh giấc sau ngàn năm ngủ say, lại có được một món đồ chơi nhỏ tự xưng là Hệ thống.

***

Nhiều năm sau đó, đối với một đám Hệ thống mới thăng cấp đang sáng ngời con mắt, V384 tang thương phun ra một vòng khói:
"Kỳ thật, ta... Chính là người quỳ trên mặt đất kêu ma gọi quỷ ."
Một câu giới thiệu: thời đại của Tô Đắc Kỷ!