Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Mon, 29 Sep 2014 00:00:00 +0700

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Review Rating: 7.66 out of 10 based on 86 reviews. 0
Truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết mang yếu tố viễn tưởng đưa chúng ta đến một bối cảnh mà con người , yêu thú cũng như thú huyền thoại đều chung sống với nhau như người một nhà ...

Lúc ấy mỗi nước cũng như là mỗi chủng tộc đều có một phong tục riêng , một cách tu luyện riêng nhằm thể hiện sức mạnh của mình .

Yêu Vương , một con người , cũng có thể là một yêu tinh trong truyền thuyết . Nó có sức mạnh vô biên từ thể lực cho đến ảo thuật và nếu chủng tộc nào sở hữu được nó thì đó sẽ là bảo bối mạnh nhất của họ ... Cuộc tàn sát giành Yêu Vương bắt đầu . Vậy làng nào sẽ là nơi có thể sở hữu được nó ??