Cửu Thiên Đế Chủ

Mon, 23 Jul 2018 10:31:06 +0700

Cửu Thiên Đế Chủ

Cửu Thiên Đế Chủ Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Cửu Thiên Đế Chủ của tác giả Huy Xích Phương Tù thuộc thể loại tiên hiệp. Trăm năm trước, cửu tiêu võ hoàng mạc danh ngã xuống.

Trăm năm sau, một sợi tàn hồn ngoài ý muốn trọng sinh! 

Lăng Cửu Tiêu nhìn lên trời xanh: “Đời này, hắn muốn giết trở về trên chín tầng trời, vì mình lấy lại công đạo!”