Cửu Chuyển Ma Kinh

Mon, 28 Jan 2019 14:56:32 +0700

Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh Review Rating: 9.71 out of 10 based on 12 reviews. 0
Ai có thể giải thích được mệnh trời là gì không? Như thế nào là thuận mệnh? Còn đâu là nghịch mệnh. 

Đâu là ranh giới giữa thiện ác phân chia? Đâu là ác nhân? Đâu là thiện nhân

Ác tức là thiện? Thiện tức là ác? Ai phân định được.

Người đời thường nói đằng sau một điều vĩ đại là sự hi sinh lớn lao, nhưng ta rất tham lam, ta muốn tất cả, một điều cũng không thể thiếu.