Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh Được 9.71/10 từ 12 phiếu bầu.
Đọc truyện
Ai có thể giải thích được mệnh trời là gì không? Như thế nào là thuận mệnh? Còn đâu là nghịch mệnh. 

Đâu là ranh giới giữa thiện ác phân chia? Đâu là ác nhân? Đâu là thiện nhân

Ác tức là thiện? Thiện tức là ác? Ai phân định được.

Người đời thường nói đằng sau một điều vĩ đại là sự hi sinh lớn lao, nhưng ta rất tham lam, ta muốn tất cả, một điều cũng không thể thiếu.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh (0)