Cường Giả Trở Lại

Cường Giả Trở Lại Được 7.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Năm đó, Trần Chấn Phong bỏ nhà đi với lòng căm thù và thề sẽ báo thù rửa hận.Sau này, Trần Chấn Phong trong đen tối đó lại được sinh ra một lần nữa và ngóc đầu trở lại làm cho thế giới phải run sợ, bảo vệ em mãi mãi!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Cường Giả Trở Lại (0)