Cuộc Hành Trình Ăn Thịt

Mon, 27 Feb 2017 22:30:06 +0700

Cuộc Hành Trình Ăn Thịt

Cuộc Hành Trình Ăn Thịt Review Rating: 6.71 out of 10 based on 19 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình
  • Nguồn:Editer: Thanh Thanh Mạn
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:174571
Truyện Cuộc Hành Trình Ăn Thịt của tác giả Hồng Thiêu Nhục là một truyện ngôn tình phiêu văn, chủ yếu viết nữ chủ hòa nam chủ hiểu nhau yêu nhau ba ba ba quá trình, toàn văn 1V1, nam chủ đối nữ chủ thể xác và tinh thần duy nhất.

Học sinh Diệp Huyên vì tốt nghiệp cuộc thi hệ xuyên không vô hạn, nàng cần phải cùng mỗi một đối tượng công lược nhiệm vụ ở nhiều thế giới khác nhau ba ba ba.