Cung Nữ Thượng Vị Ký

Mon, 03 Apr 2017 22:59:03 +0700

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký của tác giả Dung Quang là mộ truyện ngôn tình cổ đại trùng sinh, cung đấu, HE, H. Kiếp trước, vì bị buộc gả cho thái giám làm đối thực, nên nàng nhảy hồ tự vẫn.

Sau khi sống lại, nàng bị cuốn vào cuộc đấu đá chốn hậu cung khó bề thoát thân, phải luôn cẩn thận đề phòng. Nàng vốn chỉ là một tiểu cung nữ an phận thủ thường, muốn bình an xuất cung nhưng vì sao lại khó như vậy? Tường đỏ ngăn cách, hậu cung gian nguy, mỗi bước đi đều hung hiểm vạn phần, Phó Dung Chân chỉ có thể bình tĩnh ứng đối.