Cực Võ

Tue, 07 Nov 2017 10:12:39 +0700

Cực Võ

Cực Võ Review Rating: 9.50 out of 10 based on 4 reviews. 0
Thế giới Kim Dung nhưng không hẳn Kim Dung.

Thế giới không chỉ có võ công mà còn có cầm kỳ thi họa.

Thế giới không chỉ có thiết huyết vô tình còn cò nhu tình mật ý.

Một thế giới võ hiệp mới lạ, một thế giới võ hiệp đáng chờ đợi.

. . . . . . . . . . . . . .