Cự Tinh Vấn Đỉnh

Tue, 01 May 2018 10:27:32 +0700

Cự Tinh Vấn Đỉnh

Cự Tinh Vấn Đỉnh Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Cự Tinh Vấn Đỉnh của tác giả Mạc Thần Hoan thuộc thể loại đam mỹ, trọng sinh. Một người ở kiếp trước là một đại mình tinh siêu sao khắp thế giới, đời này là quý thiếu phản nghịch bại gia chán nản. 

Đối mặt chú thím một lòng mưu đoạt gia sản, đám bạn bè xấu chỉ biết sống phóng túng… 

Dung Hủ: Không bạo phát trong trầm mặc, thì sẽ diệt vong trong trầm mặc!