Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Thu, 26 Jul 2018 10:08:39 +0700

Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ Review Rating: 9.25 out of 10 based on 4 reviews. 0
Truyện Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ của tác giả Nạp Lan Mặc thuộc thể loại ngôn tình. Ngay từ khi mới sinh ra thì Vân Y đã mắc chứng bệnh bạch cầu, nhưng cô vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh như những người khác cho nên cô đã chấp nhận một giao dịch cùng hệ thống. 

Mà nội dung của việc cô phải làm chính là xuyên qua mỗi thế giới, công lược nam thần, công lược nam thần, công lược nam thần, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.