Công Lược Nam Phụ

Công Lược Nam Phụ Review Rating: 7.00 out of 10 based on 2 reviews.
Đọc truyện
Truyện Công Lược Nam Phụ của tác giả Mai Khai thuộc thể loại ngôn tình. Nội dung truyện được xây dựng trên yếu tố một hệ thống công lược, chỉ vì muốn trở thành người, nên đã chấp nhận mệnh lệnh đi công lược nam phụ trong các thế giới tiểu thuyết. 

Tóm tắt ngắn gọn nôi dung là: Đây là câu chuyện của một hệ thống trong các cuốn tiểu thuyết  trên con đường trở thành nhân loại.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Công Lược Nam Phụ (0)