Công Lược Boss Phản Diện

Tue, 27 Feb 2018 09:58:30 +0700

Công Lược Boss Phản Diện

Công Lược Boss Phản Diện Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Hệ thống công lược biến thái nhất trong lịch sử - Trò chơi dưỡng thành người yêu của Boss phản diện.

Đối tượng công lược:

#Boss âm hiểm biến thái

#Boss ngạo kiều ngây thơ

#Boss lạnh lùng tự bế

#Boss quỷ súc phúc hắc

...

An Tình bỗng nhiên bị đá vào trò chơi cảm thấy lệ rơi đầy mặt: “Đối tượng công lược quá biến thái!”