Công Chúa

Wed, 10 Oct 2018 14:55:12 +0700

Công Chúa

Công Chúa Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0

Năm Minh Tuệ thứ ba, Thừa Tướng Tố Nham tạo phản, lật đổ triều đình cũ, lên ngôi vua lấy hiệu là Chính Nhân.

Chính Nhân đế tổng cộng có hai người thê thiếp. Thê tử của hắn là Doãn thị một năm trước đã bị bệnh mà qua đời. Hiện nay đưa thiếp là Vương thị lên làm chính thất, cũng nghiễm nhiên trở thành tân hoàng hậu.
Nàng là Tố Bình An, trưởng nữ của hắn do người vợ đã mất sinh ra. Còn một người con gái nữa tên là Tố Cẩm Anh, do hoàng hậu hiện nay sinh ra.
Ngày đó trước cổng hoàng cung, một đám người bao gồm phế đế, hậu cung và hoàng tử, công chúa đều bị đem trói lại. Bắt quỳ dưới trướng tân đế, trước mặt văn võ bá quan và dân chúng. Chính Nhân đế phất tay, ra hiệu cho thái giám tuyên chỉ.

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Minh Tuệ làm vua nhưng không màng chính sự, ngày ngày ăn chơi sa đọa khiến dân chúng lầm than. Đem chém đầu thị chúng để làm nguôi lòng dân. Chính Nhân đế có lòng nhân đức, tha tội chết cho gia quyến Minh Tuệ, đày ra biên ải, góp sức giữ thái bình cho đất nước. Khâm thử "

Giọng nói the thé của tiểu thái giám vang lên, những người quỳ trước mặt kia lặng lẽ rơi lệ, có người không chịu nổi còn ngất ngay tại chỗ. Khi nghe thái giám tuyên chiếu, nói đến đoạn " Chính nhân đế có lòng nhân đức ", Một vị công chúa nào đó đứng thờ ơ, dựa vào cánh cổng hoàng cung đỏ chót, một thân cẩm bào hoa lệ lại không thục nữ nhổ một bãi nước bọt. Bị nô tình mắt gặp thì ngay lập tức dơ gói hạch đào đang ăn dở lên, nhíu mày lẩm bẩm.

" Đúng là khó ăn muốn chết." Bình An chán ghét nhìn xuống. Thực ra lời nàng muốn nói là khó nghe muốn chết. Lão cha già của nàng đúng là một con cáo già. Vừa tỏ vẻ nhân từ, lại đem đày con người ta ra biên ải phơi gió phơi sương. Toàn bộ đều là cành vàng lá ngọc, không sớm thì muộn cũng đi đời nhà ma. Lại nói tới các hoàng tử, đến đó không phải ra biên quan sao, không phải đánh trận sao. Lão lại chẳng cho người đi tiên phong, cuối cùng thì cũng chỉ chung một số phận như nhau. Cướp ngôi hoàng đế, cha nàng mới đúng là loạn thần tặc tử. Trở thành đại công chúa cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Tuyên chiếu xong, Tân đế sai người lôi phế đế ra trước cổng thành, lập tức xử trảm. Lại cho quân lính giám sát gia quyến của phế đế đày ra biên ải, không chậm trễ lấy nửa khắc.