Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Tue, 20 Oct 2015 13:25:31 +0700

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu Review Rating: 8.38 out of 10 based on 14 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Editor: Phạm Mai
  • Tình trạng:Tạm ngưng
  • Lượt đọc:16991
Vậy mà, ai tới nói với nàng:  Một đám phu quân bị hưu kia nhưng mà quay lại, làm thế nào xử lí đây? Tất cả sẽ có câu trả lời trong truyện Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu của tác giả Khuynh Vân Chi Luyến là thể loại xuyên không.

Nàng là một cô gái sống ở thời hiện đại bị chính người thân của nàng bỏ rơi vứt đi như vứt giày dép nhưng lại vô tình xuyên không vào xác một công chúa quyền quý sống trong triều đình được mọi người kính nể,Phụ hoàng của nàng đã kén cho nàng sáu phò mã nhưng nàng sẽ chọn ai khi người nào cũng xuất chúng.

Bản công chúa người mang dị năng cần phải sợ ai. Thế nhưng thế nhân đều nói rằng: Lục phu liên thủ, thiên hạ vô địch.Kia, nàng chỉ cần cấp bọn họ một tờ hưu phu, tương lai nàng liền có thể tự do tiêu dao thiên hạ.