• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ma tu đại năng Dụ Ninh muốn độ kiếp phi thăng cần đến 9 thế giới , trở thành vai phụ trong các câu chuyện khác nhau , ngăn cản nam nữ chính yêu nhau, và quan trọng hơn là phải làm sao cho nam chính thích mình.

Dụ Ninh cố gắng, rồi cố gắng, rồi lại cố gắng tăng tiến tình cảm với nam chính, chia cách nam nữ chính, cuối cùng lại phát hiện ra một vấn đề……..tại sao tất cả nam chính đều trông giống nhau ?!!!!!!!

p/s: nam chính bệnh xà tinh , sủng trá hình.

Bệnh xà tinh = bệnh thần kinh, nam chính có tình yêu không bình thường với nữ chính( ngoài đời gặp thì cẩn thận hen >0< )

Ma tu: khác với tu tiên, ma tu là tu luyện theo con đường ma đạo.

Độ kiếp phi thăng: tu sĩ tu luyện qua các giai đoạn ( thường là luyện khí_ trúc cơ_kết đan_nguyên anh_hóa thần_luyện hư_hợp thể_đại thừa_độ kiếp)độ kiếp là giai đoạn cuối cùng, tu thành tiên, còn lên tiên xong lại tu tiếp có cấp độ khác ^^.

Phối hợp diễn: vai phụ, quần chúng,… nói chung không phải vai chính

Đăng bởi: admin

Truyện Xuyên Không hay