Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Tue, 15 Aug 2017 23:03:30 +0700

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh của tác giả Đường Miên thuộc thể loại xuyên không, hệ thống, ngọt sủng. Ma tu đại năng Dụ Ninh muốn độ kiếp phi thăng cần đến 9 thế giới , trở thành vai phụ trong các câu chuyện khác nhau , ngăn cản nam nữ chính yêu nhau, và quan trọng hơn là phải làm sao cho nam chính thích mình.

Dụ Ninh cố gắng, rồi cố gắng, rồi lại cố gắng tăng tiến tình cảm với nam chính, chia cách nam nữ chính, cuối cùng lại phát hiện ra một vấn đề……..tại sao tất cả nam chính đều trông giống nhau ?