Con Gái Nhà Nông

Fri, 21 Jul 2017 12:45:06 +0700

Con Gái Nhà Nông

Con Gái Nhà Nông Review Rating: 8.50 out of 10 based on 3 reviews. 0
Đây là một truyện nông thôn làm ruộng văn, cuộc sống nông thôn cổ đại, chuyện nhà, trong nhà ngoài nhà, cuộc sống đủ chuyện hài hòa và không hài hòa lông gà vỏ tỏi, cũng có gà bay chó sủa, cũng có ấm áp cảm động.

Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng mà láng giềng gần có đôi khi cũng sẽ ham món lợi nhỏ tiện nghi.

Đều nói ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, nhưng mà trong quan hệ huynh đệ trục lý cũng có những tâm tư riêng. (trục lý: chị em bạn dâu)

Đều nói ngón tay có ngón dài ngón ngắn, nhưng mà làm trưởng bối cũng không cần bất công quá mức.

Người có mạnh mẽ, có nhát gan, có ích kỷ, có thành thực, còn có... vân vân. Tóm lại Vương Phúc Nhi cảm thấy làm sao chỉ có một chữ loạn thôi hả. Mà xem cuộc sống làm ruộng, chuyện nhà chuyện cửa cả nhà Vương Phúc Nhi ở Vương gia thôn.