Có Một Không Hai

Tue, 10 Nov 2015 16:11:53 +0700

Có Một Không Hai

Có Một Không Hai Review Rating: 5.54 out of 10 based on 13 reviews. 0
Truyện Có Một Không Hai của tác giả Chiết Hỏa Nhất Hạ nói về thế giới khi yêu trong tâm trí của anh chỉ có  một mình cô gái kia ngoài ra không còn nghĩ đến ai khác.

Được như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng cô gái kia sẽ hạnh phúc, nhưng thật ra không phải như mọi người nghĩ mà đó là áp lực, bởi vì mọi việc hành động của cô luôn bị anh theo dõi.

Liệu tình yêu như vậy sẽ ra sao? Tác giả sẽ trả lời cho chúng ta thấy nên phải làm như thế nào để có được hạnh phúc nhé.