Chí Tôn Ma Đầu

Chí Tôn Ma Đầu Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Ngay tại thời khắc trọng sinh, Trọng Lâu đã có rất nhiều sự lựa chọn, vô địch công pháo, vô thượng pháp bảo, tuyệt đỉnh bảo tiêu. Hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà thẳng đến đỉnh phong, đem cái tên Bất Diệt Ma Quân khiến cho ai ai cũng biết.

Không làm Đế, chỉ làm Quân. Khắp các vị diện, đánh cho bách Đế chạy tụt quần.

Chương mới cập nhật Chí Tôn Ma Đầu

Danh sách chương Chí Tôn Ma Đầu

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Chí Tôn Ma Đầu (0)