Chàng Lại Phụ Thiếp

Chàng Lại Phụ Thiếp Review Rating: 7.00 out of 10 based on 3 reviews.
Đọc truyện
Chàng chọn thiên hạ, vì vậy phụ ta. Cả thiên hạ rộng lớn kia, ta không thể nào bì được.

Nhưng tại sao?   Ta không là gì của chàng cả ư?

Tin tưởng rồi lại đổi lấy phụ bạc. Thế nhưng ta vẫn cứ tin, để rồi chàng lại phụ ta lần nữa.

Chương mới cập nhật Chàng Lại Phụ Thiếp

Danh sách chương Chàng Lại Phụ Thiếp

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Chàng Lại Phụ Thiếp (0)