Chân Linh Cửu Biến

Sat, 20 Jun 2015 09:16:15 +0700

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến Review Rating: 7.80 out of 10 based on 86 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Nhóm Dịch: Titan
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:438728
Truyện Chân Linh Cửu Biến là một trong những bộ tiên hiệp nổi tiếng của tác giả Thụy Thu. Một quá trình tu luyện dài nhưng nội dung cực kỳ cuốn hút người đọc.

Nhân vật chính là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại.

Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình. Và câu chuyện vẫn còn tiếp tục diễn ra...