Cánh Cổng Phản Chiếu
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Trọng Sinh
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:0
  • Cập nhật:

Cánh Cổng Phản Chiếu Được 7.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Lời tác giả
Có cái quái gì đấy đang tỉnh ngủ
Từ vô tận hư không, nhòm ngó các ngươi...

FAQ:
- Hỏi: Truyện thể loại gì?
Đáp: Không biết.
- Hỏi: Truyện hay không?
Đáp: Không biết.
- Hỏi: Cấp bậc tu luyện ra sao?
Đáp: Không biết.
- Hỏi: Tác có thái giám không?
Đáp: Không biết.
- Hỏi: Dịch lởm có đem con bỏ chợ không?
Đáp: Không biết.
- Hỏi: Nhân vân chính có abc, xyz... không?
Đáp: Không biết đâu.

Túm lại, bạn cứ đọc sẽ biết.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Cánh Cổng Phản Chiếu (0)