Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Tue, 30 Oct 2018 13:53:41 +0700

Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công Review Rating: 9.67 out of 10 based on 3 reviews. 0
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, sắc sư đồ luyến....

Nàng chỉ vì có lòng thương người nên đã chấp nhận thu nhận các đồ đệ và nuôi dưỡng chúng.

Tính tới tính lui cũng không thể ngờ rằng nàng lại nuôi dưỡng ra  một đám cầm thú?

Tiểu bạch thỏ sư phụ vs đám đồ đệ sói lớn.