Cách Làm Sủng Phi

Thu, 05 Oct 2017 11:24:23 +0700

Cách Làm Sủng Phi

Cách Làm Sủng Phi Review Rating: 7.70 out of 10 based on 5 reviews. 0
Cố Tương đáng thương, bị mẹ ruột bán làm thiếp cho người ta..., haiz, bất quá ngày còn giống như không sai, phu quân yêu thương, đại phu nhân nhân hậu thiện lương, hết thảy đều trở nên vui sướng hướng vinh, nhưng là ai có thể nói cho nàng biết, vì sao cha chồng nàng Hoài An vương sẽ tạo phản, vì sao nhi tử của ông đều chết sạch chỉ còn lại phu quân nàng.

Ơ, cho nên về sau nàng là sủng phi thái tử?