Cà Phê Đen

Fri, 06 Jul 2018 13:23:04 +0700

Cà Phê Đen

Cà Phê Đen Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Editor : Chi
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:22
Truyện Cà Phê Đen của tác giả Heart Race thuộc thể loại đam mỹ. Tôi thậm chí còn không theo đạo Chúa. Bố mẹ tôi tin sái cổ thứ tín ngưỡng kỳ quặc này, có cái gì mà phong hỏa thủy đó, nhưng hình như cũng không phải.

Năm tôi mười ba, luật pháp nước nhà quyết định nhúng tay vào đời tôi. Ai cũng biết bố mẹ tôi không phải ví dụ tiêu biểu cho hình tượng phụ huynh gương mẫu.

Họ lên đường vào trại cai nghiện, còn tôi lên đường vào một trường đạo ở New Hampshire.