Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Wed, 23 Aug 2017 23:10:43 +0700

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn Review Rating: 5.67 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn của tác giả Tô Tiếu thuộc thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng.

Đang luyện công thì tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một phu quân. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, cha cặn bã và kế mẫu đã không phụ lòng người mong đợi, đứng ra, khua chiêng gõ trống hoàn thành nhiệm vụ.

Không bao lâu sau. Ngư Đoan Tĩnh vẫn đang quen gọi mình là Ngư Đoan Tĩnh và gia đình phu quân bị đày đi.