Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Review Rating: 6.51 out of 10 based on 11 reviews.
Đọc truyện
Truyện Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em của tác giả Thập Nguyệt Sơ là một truyện ngôn tình hiện đại, sủng có, ngược có, là phần tiếp theo của truyện Boss Hung Dữ - Ông xã kết hôn đi.

Nếu có thể quay về như lúc đầu, nhất định anh sẽ nắm lấy tay cô thật chặt, dù thế nào cũng sẽ không buông ra. Nếu có thể quay về như lúc đầu, nhất định anh sẽ cho cô một cuộc đời mới vui vẻ hạnh phúc hơn. Nếu có thể quay về như lúc đầu, anh nguyện dùng cả cuộc đời của mình để đánh đổi...

Danh sách chương Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em (0)