Bổn Vương Ở Đây

Thu, 18 Jun 2015 15:33:34 +0700

Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây Review Rating: 8.72 out of 10 based on 13 reviews. 0
Đọc truyện Bổn Vương Ở Đây tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi đọc, chìm trong dẫn dắt của mạch truyện. Tình yêu luôn hướng về đối phương, cuối cùng lại chỉ vì có thể đồng quy cùng nhau mà có thể cảm thấy ấm áp như vậy, cảm giác có sự rung động, cảm giác người này luôn nghĩ về người kia như vậy.

Số kiếp của vị thần này là đời đời kiếp kiếp bỏ lỡ người mình yêu, nhưng nếu Cửu vẽ thêm một ngã rẽ nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Có lẽ bên cạnh tình yêu cũng là tình người, tình bạn, và cả sự ra  đi của vị thần minh cuối cùng ấy nữa, khi mà thần minh khi không còn cần tồn tại. Đúng là một câu chuyện rất ý nghĩa mà chúng ta không nên bỏ qua!