Bó Tay Chịu Trói

Tue, 25 Oct 2016 23:00:00 +0700

Bó Tay Chịu Trói

Bó Tay Chịu Trói Review Rating: 5.28 out of 10 based on 9 reviews. 0
Truyện Bó Tay Chịu Trói của tác giả Thiên Thần Di Cô là một truyện thuộc thể loại hiện đại, H, nhân duyên, tình cờ gặp gỡ, đô thị tình duyên, một bước lên mây.

Đây là một câu chuyện kể về rùa nữ thông đồng tiểu thuần khiết lại không cẩn thận bị ăn, cường thủ hào đoạt, cấm dục hệ nam trúc, sủng văn. Hai nhân vật chính của chúng ta là Kiều Tịch và Kỷ Thừa An.