Bỏ Rơi Vương Phi

Bỏ Rơi Vương Phi Được 3.75/10 từ 8 phiếu bầu.
Đọc truyện
Tình yêu của thiếp, chàng là tất cả những gì thiếp có.

Ngôi vị vương phi này, nếu chàng muốn cho nàng ấy, thiếp cũng có thể trả lại chàng.

Chỉ mong chàng ngừng lại bên cạnh thiếp một chút thôi.

Thiếp chỉ mong chàng có thể cho thiếp một chút thời gian để thiếp có thể cho chàng biết chúng ta có hài tử rồi

Thế nhưng sao mà lại khó khăn đến thế, chỉ một chút thời gian thôi cũng khó đến vậy sao.

Chàng thật sự bỏ rơi thiếp sao....

Chương mới cập nhật Bỏ Rơi Vương Phi

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Bỏ Rơi Vương Phi (0)