Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ Review Rating: 7.33 out of 10 based on 3 reviews.
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình , Truyện Quân Nhân
  • Nguồn:Edit : Catstreet792 ,Jelly và Lisa
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:1243
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Truyện Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ của tác giả Hàn Liệt là một truyện hiện đại, cán bộ cao cấp, HE. Một người, bốn năm trước, làm ngươi mất đi học vị dễ như trở bàn tay.

Bốn năm sau, lại dễ dàng đem ngươi đẩy vào đầu sóng ngón gió, không có đường lùi, người kia, không phải sao chiếu mệnh trong sinh mệnh của ngươi, thì còn có thể là cái gì? An Diệc Triết chính là sao chiếu mệnh trong sinh mệnh của Thẩm Nhược Tố, Nhược Tố muốn tránh cũng không thể tránh nổi, chỉ có thể mãi dây dưa với anh ta, đến chết không ngừng……..

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ (0)