Bất Diệt Thiên Đế

Bất Diệt Thiên Đế Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Con đường tu tiên chưa bao giờ thiếu sự cám dỗ, những mất mát trong tâm hồn người tu hành.
Làm trai phải lạ ở trên đời

Há để càn khôn tự chuyển rời

Một đấng nam nhi tung nam bắc

Xuất hiện đông tây cuối nhường chơi

Lê Nghĩa từ một nhà khoa học 

Chết 

Xuyên không 

Bất Diệt Thiên Tôn

Để đến được mục tiêu này đã phải trả giá rất nhiều thứ. hãy cùng đồng hành cùng nhân vật chích của chúng ta nào

Chương mới cập nhật Bất Diệt Thiên Đế

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Bất Diệt Thiên Đế (0)