Bảo Bối Của Lão Đại

Wed, 14 Nov 2018 15:27:53 +0700

Bảo Bối Của Lão Đại

Bảo Bối Của Lão Đại Review Rating: 6.13 out of 10 based on 4 reviews. 0
Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, hắc đạo, có H, ngược nhẹ, công sủng thụ, HE.
Tiểu bảo bối thụ: Triệu Thái Bảo
Lão đại công: Hà Khải Thiên.

Còn có 1 CP phụ.

Câu chuyện tình yêu giữa hai con người có tính tình trái ngược nhau hoàn toàn như hai đường thẳng song song.

Số mệnh đã  bất ngờ gắn kết họ lại với nhau từ quá khứ đến tương lai.