Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Thu, 13 Jul 2017 00:10:50 +0700

Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Editor: Sakura Trang
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:550
Truyện Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen của tác giả Tửu Hĩ là câu chuyện xưa kể về sau khi nữ chủ sống lại cùng với nam chủ một đường biết xấu hổ không biết thẹn tú ân ái.

Cuối cùng đăng cơ làm đế, trở thành người chiến thắng thống nhất các nước. Mở ra nam chủ đen đến không thể đen hơn. Nữ chủ trời sinh có kỹ năng vuốt lông đã đạt đến cuối cấp. Hằng ngày ân ái, cùng nhau cưng chiều 1 vs 1