Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ

Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ Được 6.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Tên convert: Ta tân bạn trai không đúng chỗ nào
Thể loại:
Hiện đại đô thị, đoản văn
Số chương: 33 Chương (25 chương chính văn + 8 chương phiên ngoại)
Edit + beta: ghetmeo

Văn án

Vừa đá tra nam, tôi lại nhặt được một "lão công" mất trí bên đường.

Ừa, đúng rồi đó. Văn án chỉ có 1 câu thế thôi vì là đoản văn mà.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ (0)