Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương

Tue, 15 May 2018 09:36:36 +0700

Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương

Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương của tác giả Giang Hồ Bất Kiến thuộc thể loại đam mỹ. Liêu Thần vốn làm một người thắng nhân sinh vô cùng thành công, cho nên Liêu Thần chiếm được một hệ thống bạn trai cũ. 

Cái gì là bạn trai cũ? Liêu Thần rất có trách nhiệm nói cho bạn, bạn trai cũ chỉ là pháo hôi cao cấp mà thôi. 

Việc hắn muốn làm, chính là thay đổi nhân sinh của bạn trai cũ, để bạn trai cũ thành người thắng nhân sinh!