Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Fri, 13 Apr 2018 12:26:19 +0700

Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu) Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu) của tác giả Xán Nhược Thần Hi thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không. Đôi khi chúng ta hy vọng có thể có một người bạn trò chuyện với mình qua thư sao. 

Hắn lại là một người có trí óc vô cùng thông minh, cùng trí tuệ uyên bác nghe tâm sự của bạn, kiên nhẫn giúp bạn bày mưu tính kế.