Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Đọc truyện
"Ta và Hoàng đế ca ca cùng nhau rơi xuống sông , ngươi cứu ai trước ?" Công chúa nghiêm trang hỏi.

Thị vệ: "...", công chúa ngài không phải biết bơi sao?

Hoàng đế nhìn bản thân muội muội trước mặt chú mình chết , bất đắc dĩ nâng trán.

Muội muội công chúa bệnh lại tái phát, thái y nào có thể trị ?

Chương mới cập nhật Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung (0)