Bần Cùng Quý Công Chúa

Mon, 12 Feb 2018 10:16:43 +0700

Bần Cùng Quý Công Chúa

Bần Cùng Quý Công Chúa Review Rating: 6.75 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Bần Cùng Quý Công Chúa của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không. Vốn là một nữ nhân thì nên tinh thông cầm kỳ thi họa, còn có vũ đạo cùng với ngôn ngữ hiện đại, Từ dáng vẻ, dáng đi, cách nói chuyện cách biểu lộ cảm xúc xuất phát từ con người nàng đều phải mang một tính chất đặc trưng riêng biệt. Trừ bỏ này hết thảy ở ngoài, nàng hẳn là còn có điểm thực học, đọc nhiều chút sách, tăng trưởng thông minh tài trí. 

Thật là một cô gái hoàn mỹ nằm ngoài cảm nhận của Darcy. 

Ngày đó quý công chúa cổ đại xuyên đến trên người Mary, đối mặt với cô gái hoàn mỹ trong cảm nhận, tâm Darcy sẽ sinh ra sự thay đổi như thế nào.