Bạch Bào Tổng Quản

Sat, 11 Aug 2018 10:25:08 +0700

Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản Review Rating: 9.75 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Bạch Bào Tổng Quản của tác giả Tiêu Thư thuộc thể loại tiên hiệp. Chuyển thế hồi sinh đến thế giới lấy võ làm chủ đạo, hắn mang theo thần thông của Phật gia, từ một kẻ tạp dịch trong phủ quốc công trở thành tổng quản của vương phủ. 

Từ một kẻ bình thường trở thành võ học tông sư đứng đầu một nước. 

Từ một kẻ không có gì trong tay bỗng nhiên nắm quyền thế, mỹ nữ vây quanh, tận hưởng những điều tuyệt diệu của thế giới.