Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!

Fri, 07 Dec 2018 21:35:45 +0700

Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!

Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta! Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Thể loại: Ngọt văn, hiện đại, võng phối, đoản văn, chủ công
Độ dài: 10 chương + 1 PN
Nhân vật chính: Chúc Liên Chi x Lãnh Thích 

Một đoản văn ngắn kể về quá trình yêu nhau giữa vị bác sĩ cùng với bệnh nhân.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc người mẹ lôi kéo tay của cánh tay con trai ngồi xuống, "Bác sĩ, đứa con của ta có phải là không cứu được?!" QAQ

Lãnh Thích trên mặt ra vẻ bình thường, nội tâm thì không nhịn được 囧 một hồi, mẹ ngươi như thề này thì người nhà của ngươi ra sao?