Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Tue, 19 Sep 2017 21:27:34 +0700

Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi của tác giả TieuYen thuộc thể loại cổ đại, ngôn tình, ngược nhẹ, HE.

Vương gia tức giận

“ nghe nói hôm nay có bà mối đến nhà nàng cầu hôn ”

“ Tin tức của vương gia cũng thật đúng là nhanh nha ”

“ Ta không cho phép ”

“ Vương gia, ngài đây là quan được phép phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn sao? ”

“ ta đã nói là ta sẽ giải quyết mà ”

“ Thánh chỉ đã hạ vương gia, ngài nghĩ là ngài còn có thể giải quyết sao? ”

“ Cho dù là kháng chỉ bị chém đầu ta cũng sẽ không lấy ai khác ngoài nàng ”

Nghe hắn nói mà lòng nàng khiếp sợ nhìn bóng lưng rời đi của hắn. Nàng tin hắn nói được làm được.